FANDOM


Przedmioty to artykuły upuszczane przez moby, do nazywania zwierząt, użyte w trybie creative, wydobyte z bloków użyciem narzędzia, do wytwarzania przedmiotów, przetworzone, do karmienia zwierząt, oswajania zwierząt, przemieniania gatunku zwierzęcia w inny i będące przedmiotami dla zwierzęcia. często znajdujemy je w grze. możesz znaleźć pliki na stronach.

Wszystkie elementy (43)