FANDOM


Posłanie

Kot leżący na posłaniu.

Posłanie
to przedmiot, w którym kot może spać i wydawać potomstwo. Posłania można farbować podczas ich tworzenia. Tworzy się je tak:
Receptura Tworzenia Posłania
Deska Deska Deska
Deska Wełna Deska
Deska Deska Sztabka Żelaza

Posłania można podnieść klikając na nie PPM.

Miskę możemy napełnić mlekiem, lub kocią karmą.

Receptura tworzenia Karmy 
Surowe Mięso
Surowa Ryba